informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Konsultacje te zostaną przeprowadzone w dniach 14 września 2021 r. – 27 września 2021 r. Szczegóły poniżej:

Projekt Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022