informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Konsultacje te zostaną przeprowadzone w dniach 22 września 2020 r.- 5 października 2020 r. Szczegóły poniżej:

Projekt Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021