informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok". Konsultacje te zostaną przeprowadzone w dniach 26 września 2018r. -10 października 2018r. Szczegóły poniżej:

 

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Ogłoszenie o konsultacjach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok