Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ustnym, przedmiot zamówienia: Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Płońskiej 24B Nasielsk. Szczegóły zamówienia umieszczone są na stronie internetowej: www.nasielskiebudownictwo.pl