Publikujemy ogłoszenie Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o., dotyczące zawieszenia przyjmowania interesantów. SKMBT C22020101611170 1444