informacja1Na prośbę Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. zamieszczamy ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym.

Ogłoszenie o przetargu