informacjaPoniżej publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wakacje z Muzyką z elementami z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom" złożoną przez STOWARZYSZENIE VOX MUSICORUM. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

ogłoszenie VOX MUSICORUM

oferta VOX MUSICORUM