informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy "Junior" z Cieksyna. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego UKS "Junior"