informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Wiejska Spec Kapela” złożoną przez Stowarzyszenie  Artystyczno- Społeczne SKAFANDER z Cieksyna. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Artystyczno- Społeczne SKAFANDER

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska