informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Piknik artystyczny z okazji otwarcia MIS – Miejsca Integracji Społecznej w Cieksynie, złożoną przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego SKAFANDER

Ogłoszenie