informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. SPORT I PROFILAKTYKA podczas Półmaratonu Trzech Rzek – Nie daj się uzależnieniom II edycja, złożoną przez Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta Stowarzyszenia Aktywni dla Mazowsza

Ogłoszenie