informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Rozwój umiejętności piłkarskich w sekcji młodzieżowej w KS „WKRA CIEKSYN”, złożoną przez KS „WKRA CIEKSYN”.

Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta KS „WKRA CIEKSYN”

Ogłoszenie