informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Piłka nożna rocznika 2017/2018, złożoną przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik”. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Żbik”

Ogłoszenie