informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego oraz organizacja i udział w zawodach, złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego

Ogłoszenie