informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Szlakiem Nasielskiego Guzika - Mural, złożoną przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego SKAFANDER

Ogłoszenie