informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Piłka nożna Kobiety, złożoną przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik”. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Żbik”

Ogłoszenie