informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Szlak leśno – morenowy Ziemi Nasielskiej, złożoną przez Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team

Ogłoszenie