informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Podwyższenie umiejętności piłkarskich w KS „WKRA CIEKSYN”, złożoną przez KS „WKRA CIEKSYN”. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta KS „WKRA CIEKSYN”

Ogłoszenie