informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Warsztaty Muzyki Liturgicznej” z elementami z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom, złożoną przez Stowarzyszenie VOX MUSICORUM. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta Stowarzyszenia VOX MUSICORUM

Ogłoszenie