informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Rozwój umiejętności piłkarskich”, złożoną przez KS „WKRA CIEKSYN”. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Uproszczona oferta KS "WKRA CIEKSYN"

Ogłoszenie