informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”, złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy "Junior" w Cieksynie. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące w/w oferty.

Uproszczona oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Junior" w Cieksynie

Ogłoszenie