informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Festiwal Muzyki Wielopokoleniowej Pępek”, złożoną przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społecznego „Skafander” z Cieksyna. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące w/w oferty.

 

Uproszczona oferta Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego „Skafander” z Cieksyna

Ogłoszenie