informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Tatrzańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej” z elementami z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom, złożoną przez STOWARZYSZENIE VOX MUSICORUM. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Uproszczona oferta STOWARZYSZENIA VOX MUSICORUM

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska