i

Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Gimnastyka- akrobatyka sportowa dla dzieci” złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy „VICTORIA” Nasielsk. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Burmistrza