informacjaPoniżej publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Rekolekcje młodzieży z elementami profilaktyki" złożoną przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. św. Rocha z Cieksyna. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

ogłoszenie Burmistrza Nasielska