informacja

Poniżej publikujemy ogłoszenie Burmistrza Nasielska z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska w sprawie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku