Dnia 10 lutego 2017 r. do Burmistrza Nasielska wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego od Fundacji BĄDŹMY RAZEM w Nasielsku.

- pobierz ofertę -

- pobierz ogłoszenie -