Publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie piłki nożnej” złożoną przez MLKS ŻBIK NASIELSK do Burmistrza Nasielska w dniu 11.09.2017r.

- pobierz ofertę –
- pobierz ogłoszenie -