Dnia 2 marca 2017 r. do Burmistrza Nasielska wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego od Młodzieżowego Klubu Sportowego Victoria.

Link do ogłoszenia wraz z załącznikami: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=1665