urzadSzanowni Państwo!

W dniu 23 czerwca 2020 roku przypada 70. rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Popowie Borowym, kiedy to po heroicznej i nierównej walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistycznego aparatu terroru śmierć ponieśli Niezłomni Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysław Grudziński ps. „Pilot” – dowódca patrolu, ppor. Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesław Wilski ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda” i „Twardowski”. Ci Bohaterowie Niezłomni zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i naszej pamięci nie tylko z racji idei, o jakie walczyli i za jakie ginęli – wolność i niepodległość Polski, ale też z uwagi na fakt, iż byli oni trwale związani z Nasielską Ziemią.

 

Od kilku lat rocznicę ich ostatniej walki upamiętniamy w Popowie Borowym w niedzielę przypadającą najbliżej daty śmierci. Tegoroczne uroczystości zostały zaplanowane już w ubiegłym roku na niedzielę 21 czerwca. Jednakże sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 wywołanej tym wirusem oraz w konsekwencji tego ogłoszonym na terenie kraju i trwającym cały czas stanem epidemii powoduje, iż zostaliśmy postawieni wobec konieczności zweryfikowania naszych planów związanych z uroczystością w Popowie Borowym. Wobec faktu, iż ciągle istnieje realne zagrożenie zakażenia koronawirusem oraz obowiązuje wydany przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia zakaz organizowania i odbywania zgromadzeń ludności, jestem zmuszony do podjęcia decyzji o odwołaniu tegorocznych uroczystości w Popowie Borowym upamiętniających naszych Żołnierzy Niezłomnych. Pragnę nadmienić, iż nawet gdyby decyzje na szczeblu rządowym odnośnie poluzowania rygorów dotyczących zgromadzeń zostały podjęte do końca maja br., nie będzie wystarczająco dużo czasu, aby w sposób godny i w oparciu o wymogi prawne – zgodnie z zaplanowanym scenariuszem – zorganizować te uroczystości. Byłby to też zbyt krótki czas, aby zapewnić udział gości honorowych w tym wydarzeniu. Mając jednocześnie na względzie fakt, iż w opinii specjalistów z zakresu epidemiologii nie jest możliwy do przewidzenia dalszy scenariusz trwającego stanu epidemii oraz rozprzestrzeniania się wirusa, a także terminu, w jakim może nastąpić odwołanie zakazów, informuję, iż uroczystości te przekładamy na 2021 rok (na niedzielę 20 czerwca 2021 roku). Dodam tu, iż decyzja o odwołaniu tegorocznych uroczystości i przeniesieniu ich na 2021 rok była konsultowana z przedstawicielami rodzin wszystkich poległych.

Nie chcemy jednak, aby tegoroczna rocznica nie została w żaden sposób uczczona i pozostała pominięta. Dlatego w niedzielę 21 czerwca br. wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Proboszczem Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie udamy się pod krzyż w Popowie Borowym upamiętniający poległych Żołnierzy Niezłomnych, gdzie pomodlimy się i złożymy wiązankę kwiatów w imieniu wszystkich mieszkańców i władz samorządowych Gminy Nasielsk.

Jednocześnie informuję, iż poparłem pomysł, aby organizowany od 2018 roku w Popowie Borowym przy okazji uroczystości Bieg „Tropem Wilczym” odbył się również w tym roku, jednakże w formie wirtualnej (tzn. bieg nie odbędzie się w jednym miejscu, w Popowie Borowym, ale będzie wykonywany przez uczestników w dowolnym miejscu). Więcej informacji o biegu wkrótce na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.nasielsk.pl.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski