W dniu 24 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Nasielsku zarządzonymi na dzień 3 marca 2019 r. Posiedzenie został zwołane przez organ powołujący, tj. Komisarza Wyborczego w Warszawie III, zaś za jego organizację odpowiadał Burmistrz Nasielska.

Najważniejszymi ustaleniami dokonanymi przez Miejską Komisję Wyborczą w Nasielsku było jej ukonstytuowanie, czyli wybór ze swojego składu Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. W wyniku przeprowadzonych głosowań Komisja na Przewodniczącego wybrała Pana Marka Ostaszewskiego, zaś na Zastępcę Przewodniczącego – Panią Wiolettę Zawadzką.

W związku z tym skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku wygląda następująco:

1. Marek OSTASZEWSKI – Przewodniczący 

2. Wioletta ZAWADZKA – Zastępca Przewodniczącego

3. Iwona BRZEZIŃSKA – Członek 

4. Beata GOSZCZYŃSKA – Członek 

5. Marta PACZKOWSKA – Członek 

6. Artur PIOTROWSKI – Członek 

7. Jarosław Karol RUCIŃSKI – Członek 

8. Katarzyna STELMACH – Członek 

9. Anna STRZESZEWSKA – Członek 

 

Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku ustaliła również harmonogram dyżurów w celu przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Nasielsku: 

• w dniu 25 stycznia br. (piątek) – w godz. 16.00-18.00,

• w dniu 28 stycznia br. (poniedziałek) – w godz. 17.00-24.00.


Na wniosek Burmistrza Nasielska Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku podjęła również uchwałę w sprawie powołania Pana Radosława Romanowskiego na Pełnomocnika ds. Informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej, do którego zadań będzie należała m.in. obsługa systemu informatycznego wspomagającego pracę Komisji.

Na koniec posiedzenia odbyło się szkolenie dla Miejskiej Komisji Wyborczej.

Przypominamy, iż Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, I piętro, sala nr 112. Kontakt telefoniczny do Miejskiej Komisji Wyborczej w trakcie dyżurowania: (23) 69-33-063.