informacjaW dniu 11 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r. w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Posiedzenie został zwołane przez organ powołujący, tj. Komisarza Wyborczego w Warszawie III, zaś za jego organizację odpowiadał Burmistrz Nasielska.

 

Najważniejszymi ustaleniami dokonanymi przez Miejską Komisję Wyborczą w Nasielsku było jej ukonstytuowanie, czyli wybór ze swojego składu Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. W wyniku przeprowadzonych głosowań Komisja na Przewodniczącego wybrała Pana Andrzeja Laskowskiego, zaś na Zastępcę Przewodniczącego – Panią Annę Strzeszewską.

W związku z tym skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku wygląda następująco:

1. Andrzej LASKOWSKI – Przewodniczący 

2. Anna STRZESZEWSKA – Zastępca Przewodniczącego

3. Iwona BRZEZIŃSKA – Członek 

4. Agnieszka DANISZEWSKA – Członek 

5. Beata GOSZCZYŃSKA – Członek 

6. Michał ORŁOWSKI – Członek 

7. Robert SIERZPUTOWSKI – Członek 

8. Karolina SMUKOWSKA – Członek 

9. Wioletta ZAWADZKA – Członek 

Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku ustaliła również harmonogram dyżurów w celu przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Nasielsku oraz kandydatów na Burmistrza Nasielska.

DYŻUR W CELU PRZYJMOWANIA DO ZAREJESTROWANIA ZGŁOSZEŃ LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU:

- w dniach 12-14 września br. (środa-piątek) – w godz. 14.00-18.00,

- w dniu 15 września br. (sobota) – w godz. 8.00-14.00,

 - w dniu 17 września br. (poniedziałek) – w godz. 14.00-24.00.


DYŻUR W CELU PRZYJMOWANIA DO ZAREJESTROWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA BURMISTRZA NASIELSKA:

- w dniach 24-25 września br. (poniedziałek-wtorek) – w godz. 14.00-18.00,

- w dniu 26 września br. (środa) – w godz. 14.00-24.00.


Na wniosek Burmistrza Nasielska Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku podjęła również uchwałę w sprawie powołania Pana Radosława Romanowskiego na Pełnomocnika ds. Informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej, do którego zadań będzie należała m.in. obsługa systemu informatycznego wspomagającego pracę Komisji.
Na koniec posiedzenia odbyło się szkolenie dla Miejskiej Komisji Wyborczej, które przeprowadził Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik.
Przypominamy, iż Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, I piętro, sala nr 112. Kontakt telefoniczny do Miejskiej Komisji Wyborczej w trakcie dyżurowania: (23) 69-33-063.