wazna informacja

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2022 r. przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w ramach projektu pn. „Mazowieckie Syreny+ rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” organizowanego  na terenie powiatu nowodworskiego dokonają odbioru syren alarmowych w godz. 10.00 - 14.00. Wobec powyższego mieszkańcy naszej gminy mogą słyszeć głośne ich wycie.

Prosimy o zachowanie spokoju!