informacjaInformujemy Państwa, że przywrócone zostały odbiory odpadów zmieszanych ze wszystkich nieruchomości. Odbiory realizowane będą zgodnie z harmonogramami dla danej miejscowości. Odpady zaległe prosimy wystawiać również zgodnie z harmonogramami na 2019 rok. W związku z tym, że występuje niebezpieczeństwo przekroczenia limitów na odpady zmieszane również w 2019r. prosimy mieszkańców, którzy zadeklarowali i opłacają za system segregowany o ścisłe przestrzeganie zasad segregacji. Wdrażamy system kontroli i w przypadku gdy w odpadach zmieszanych będą odpady, które powinny być wyselekcjonowane, organ wyda decyzję naliczającą od osoby kwotę wyższą, tak jak za odpady niesegregowane. Decyzji takiej, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie można zmienić przez okres jednego roku.

Nadmieniamy, że stawki opłat za odpady zmieszane jak i za segregację pozostają na dotychczasowym poziomie tj. 9zł miesięcznie od osoby w przypadku segregacji, 18zł miesięcznie od osoby w przypadku pozbywania się odpadów w formie zmieszanej.

 

HARMONOGRAM STYCZEŃ-CZERWIEC 2019R.

 

pdfmały  Podręczna ściąga segregacji