Publikujemy Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z Nasielska z dnia 30 stycznia 2019 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nasielsku zarządzonych na dzień 3 marca 2019 roku.

 -Pobierz-Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku