OBWIESZCZENIE ponowne głosowanie w yborach Burmistrza Nasielska