Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Burmistrz Nasielska zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Aeroklubu Warszawskiego, z/s ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 46 m dla potrzeb utrzymania trawiastej nawierzchni lotniska w Chrcynnie dz. nr ewid. 212/2 wydał następujące obwieszczenia:

Z dokumentacją w w/w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pok. 206  – poniedziałki w godzinach 800 – 1700, wtorek, środa czwartek - w godzinach 800 – 1600 i piątek w godzinach 800 – 1500.

 

pdf  Obwieszczenie o wydanym postanowieniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie
 pdf  Obwieszczenie o uzyskanych opiniach