Niniejszym publikujemy do zapoznania się przez wyborców Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 12 kwietnia 2019 r. podającego do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 -Pobierz-Obwieszczenie Burmistrza Nasielska