informacjaPoniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 3 stycznia 2019 r. podające do wiadomości publicznej informację o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie wybieranych w okręgu wyborczym, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.

 

PDF Icon  - Pobierz Obwieszczenie Burmistrza Nasielska -