informacja

Obwieszczenia Burmistrza Nasielska dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów na działce o nr ewid. 2595/4 położonej przy ulicy Elektronowej w Nasielsku".

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1257) zawiadamia się Strony, że Burmistrz Nasielska wydał  następujące obwieszczenia:

 

pdf  Obwieszczenie ŚROW.6220.18.2017.IB.14
 pdf Obwieszczenie ŚROW.6220.18.2017.IB.15