burmistrz komunikatSzanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk,

W dniu 1 marca br. – jak co roku – obchodzimy w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ten sposób cały kraj oddaje cześć i honor Żołnierzom Niezłomnym – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia działającym po II wojnie światowej, którzy toczyli walkę nie zgadzając się z ówczesną rzeczywistością zmierzającą do sowietyzacji naszej Ojczyzny.

Od wielu lat również w Gminie Nasielsk to święto jest obchodzone i ma szczególny charakter poprzez tych, którzy 23 czerwca 1950 roku w Popowie Borowym ponieśli śmierć w walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistycznego aparatu terroru – żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot” – dowódcę patrolu, ppor. Kazimierza Chrzanowskiego ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesława Wilskiego ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronima Żbikowskiego ps. „Gwiazda” i „Twardowski”.

Nasze lokalne uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywały się zawsze w niedzielę poprzedzającą lub następującą po 1 marca – w bieżącym roku jest to niedziela 28 lutego. Niestety trwający przez cały czas stan epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, a także wprowadzone w efekcie epidemii przez Radę Ministrów i w dalszym ciągu nieodwołane ograniczenia i zakazy, w tym szczególnie zakaz organizowania imprez i zgromadzeń ludności powodują, iż nie mamy możliwości zorganizowania obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych o charakterze takim, jak dotychczas.

Pragnę jednak zapewnić, iż dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w niedzielę 28 lutego br. jako delegacja władz samorządowych Gminy Nasielsk udamy się wraz z Księdzem Proboszczem Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie pod krzyż w Popowie Borowym, upamiętniający naszych lokalnych Bohaterów Niezłomnych, aby pomodlić się i złożyć kwiaty w imieniu całej społeczności lokalnej Gminy Nasielsk. Następnie w kościele parafialnym w Nunie będziemy uczestniczyć we mszy św., której jedną z intencji będzie również pamięć o Żołnierzach Wyklętych, szczególnie o naszych Bohaterach Niezłomnych z Popowa Borowego.

Pamiętajmy w tym dniu o tych, którzy wierni złożonej przysiędze walczyli po II wojnie światowej o niepodległość Ojczyzny. Cześć i Chwała Bohaterom!

 

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski