20221025 132255

W dniu 25 października br. w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie – Izbie Pamięci Strzelecka 8 odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej”.

Jeden z referatów podczas konferencji (tytuł referatu: „Miejsca pamięci związane z walka podziemia niepodległościowego lat 1945-1955 na Północnym Mazowszu i ich społeczna percepcja”) wygłosiła Pani Anna Śnieżko – studentka historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Przypomnijmy, że Pani Anna jest nierozerwalnie związana z naszą Gminą – jest bowiem żoną wnuka porucznika Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”, który wraz z trzema żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (Kazimierz Chrzanowski ps. Wilk”, Czesław Wilski ps. „Brzoza” i Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda”) mieszkającymi na terenie Gminy Nasielsk zginął w czerwcu 1950 roku w Popowie Borowym w obławie żołnierzy i funkcjonariuszy komunistycznego aparatu terroru. Gmina Nasielsk zaistniała także podczas konferencji, gdyż Pani Anna w swojej prelekcji wspominała formy upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych na terenie naszej Gminy jako przykład dobrej współpracy różnorodnych środowisk ze społeczności lokalnej oraz władz samorządowych.