Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

the sfinksNie tak dawno pod auspicjami m.in. Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ukazał się tom publikacji z cyklu „U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej” pod tytułem „Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym” pod redakcją Aleksandra Musina, Marcina Wołoszyna.

Jednym z twórców liczącej ponad 1100 stron publikacji jest dr Mariusz Błoński, który razem z Mateuszem Boguckim jest współautorem rozdziału: „Wczesnośredniowieczne plomby w „typie drohiczyńskim” z Nasielska – krótka prezentacja znalezisk”. W rozdziale autorzy m.in. opisują pięć średniowiecznych ołowianych plomb znalezionych podczas prac archeologicznych przeprowadzonych w 2009 roku na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Nasielsku tzw. „kopcu” oraz na przyległej osadzie przygrodowej. Autorzy tegoż rozdziału co warto podkreślić, stwierdzają, że Nasielski gród wybudowany około połowy IX wieku jest najstarszym grodem na Mazowszu. Jeden z kolejnych rozdziałów publikacji poświęcony jest znalezisku podobnej średniowiecznej plomby odkrytej podczas prowadzonych w roku 2019 prac archeologicznych w sąsiadujących z naszą gminą Poniatach. Autorami tegoż rozdziału są Jakub Affelski, Mateusz Bogucki. Informujemy Państwa, że w niedalekiej przyszłości wspomniana publikacja będzie dostępna dla czytelników w naszej Gminnej Bibliotece.