84458267 1081782465487523 7382349947695267840 o

W sobotę, 1 lutego br. odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru OSP w Cieksynie. Sztandar zakupiony został ze środków własnych jednostki oraz datków od lokalnych przedsiębiorców.

Ceremonii przewodniczył ksiądz proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Rocha w Cieksynie – Ryszard Kolczyński. Nie zabrakło także przedstawicieli samorządu lokalnego – Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku - Pana Dariusza Kordowskiego. Po zakończeniu części oficjalnej strażacy OSP Cieksyn wraz z rodzinami, sponsorzy oraz zaproszeni goście udali się na uroczysty poczęstunek.

 

Warto zaznaczyć, że poprzedni sztandar reprezentował jednostkę 35 lat. Obecnie został umieszczony w gablocie strażnicy na pamiątkę dla przyszłych pokoleń.