Projekt bez tytułu3 1Informujemy, że w piątek, 9 lipca 2021 r. w miejscowości Chechnówka odbyły się wybory sołeckie mające na celu wybór nowego sołtysa.
Wybory zarządzone przez Burmistrza Nasielska odbyły się w związku z rezygnacją Pana sołtysa Czesława Żołnierzaka z pełnionej funkcji. Nowowybranym sołtysem miejscowości została Pani Alina Żołnierzak, której życzymy wytrwałości i powodzenia w realizacji planów i zamierzeń.

Pan Czesław Żołnierzak był najstarszym sołtysem w gminie Nasielsk, pełnił swoją funkcję przez wiele kadencji. Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę Sołtysa sołectwa Chechnówka oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności i troskę
o mieszkańców. Sprawowanie zaszczytnej roli sołtysa przez tak długi czas potwierdza, że Pan sołtys Czesław Żołnierzak zdobył to, co najcenniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do pozyskania – zaufanie mieszkańców.
Życzymy dalszych sukcesów, nieustającego zdrowia, zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym.

 

Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski
Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku


oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku