bezpieczni w biblioteceZgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnoście wznowienia działalności bibliotek informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku wraz z filiami w Pieścirogach i Cieksynie będzie działała według następujących zasad:

1. Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.).
2. Oddane książki „wędrują” do 10 dniowej kwarantanny! Po 10 dniach zostaną włączone do księgozbioru.
3. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarz!
4. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć. Można to zrobić na 3 sposoby:
- spisać na kartce
- przesłać mailem na adres
- zamówić przez telefon (23) 69 12 552

5. Stanowisko obsługi Czytelnika znajduje się przy wejściu do poszczególnych oddziałów Biblioteki. Zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposażone jest w płyn do dezynfekcji dłoni, przesłonę ochronną, a lada biblioteczna zapewnia odstęp 2 metrów pomiędzy bibliotekarzem a Czytelnikiem.
6. Bibliotekarze obowiązkowo stosują środki ochrony osobistej.
7. Jednorazowo w przy ladzie bibliotecznej może przebywać tylko jedna osoba obowiązkowo wyposażona w maseczkę ochronną i rękawiczki!
8. Godziny pracy biblioteki pozostają bez zmian, zawieszamy pracę w sobotę.

 Zapraszamy!