Z powodu wyjazdu służbowego Burmistrza w dniach 5-6 czerwca br. interesantów przyjmować będzie Zastępca Burmistrza Nasielska – Pani Katarzyna Świderska.