Z powodu wyjazdu służbowego Burmistrza w dniach 27-28 lutego br. interesantów przyjmować będzie Zastępca Burmistrza Nasielska – Pani Katarzyna Świderska.