informacjaSzanowni Państwo, chciałbym poinformować, iż obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym (do dnia 09.10.2018 r.). W czasie mojej nieobecności, w sprawach różnych proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu:
Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska, tel. 666-254-929
Radosław Kasiak – Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, tel. 723-333-273
Jadwiga Szymańska – Kierownik Wydziału  Środowiska I Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 795-217-407
Andrzej Krzyczkowski – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej , tel. 604-213-416


Ponadto zapraszam do kontaktu z Sekretariatem pod nr tel. 23-69-33-000 oraz za pośrednictwem e-mail:

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski