Nasielski Rower MiejskiZ przykrością informujemy, że w tym roku niestety nie uruchomimy systemu Nasielskich Rowerów Miejskich.

Widząc zainteresowanie miejskimi rowerami oraz ich użyteczność w życiu publicznym, planowaliśmy kontynuować system Nasielskich Rowerów Miejskich również w tym roku. W tym celu złożyliśmy zapytania ofertowe do firm świadczących usługi z zakresu wypożyczalni rowerów miejskich IV generacji (bez konieczności montażu stacji rowerowych).

Udało nam się wyłonić najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma ROOVEE, obecna w Nasielsku w latach 2019-2020. W ramach umowy zawartej 22 marca 2022 r. na teren naszej gminy najpóźniej 26 maja 2022 r. trafić miało 40 zupełnie nowych rowerów (w tym 5 z fotelikami dla dzieci), opatrzone odświeżoną szatą graficzną nawiązującą do barw Nasielska.

W związku z koniecznością montażu zupełnie nowych pojazdów, przedstawiciele firmy ROOVEE skontaktowali się z nami informując o przewidywanych opóźnieniach w dostawie i uruchomieniu systemu NRM, spowodowanych trudnościami w transporcie półprzewodników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rowerów. W związku z otrzymaniem informacji o konieczności przesunięcia w czasie daty uruchomienia systemu NRM, zawarliśmy z firmą ROOVEE aneks, w ramach którego termin uruchomienia nasielskiej wypożyczalni został ustalony najpóźniej na 20 czerwca 2022 r.

Niestety po raz kolejny – z powodów niezależnych od nas czy firmy ROOVEE – data transportu półprzewodników została przesunięta, w związku z czym wysłaliśmy do firmy ROOVEE prośbę o wyznaczenie konkretnej ostatecznej daty dostarczenia rowerów. Tym razem przedstawiciele firmy ROOVEE poinformowali nas, że system może być uruchomiony najwcześniej 30 lipca 2022 r. Rozumiejąc, że opóźnienie w uruchomieniu usługi jest niezależne od firmy ROOVEE, zadecydowaliśmy o obopólnym rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

Przepraszamy, że pomimo podjętych działań nie udało nam się doprowadzić do uruchomienia NRM w tym roku. Mamy nadzieję, że przyszły sezon będzie łaskawszy dla globalnych usług transportowych, naderwane łańcuchy dostaw zostaną odbudowane, a mieszkańcy Gminy Nasielsk ponownie będą mogli cieszyć się wypożyczalnią rowerów miejskich, jeżdżąc jednym z 40 całkowicie nowych pojazdów pomiędzy 11 lokalizacjami.

Przypominamy, że wszelkie uwagi, które mogą posłużyć usprawnieniu funkcjonowania NRM można przesyłać na adres . Jednocześnie dziękujemy za wiele dotychczasowych opinii, które przyczyniły się do lepszego funkcjonowania systemu NRM w poprzednich latach.

Wydział Organizacji i Promocji